Vyberte si byt

Podľa vašich požiadaviek

Budova A

Budova B

Budova C

Izby Stav
C111 3.izb 1 85.90 m2 -
C121 3.izb 2 85.90 m2 -
C131 3.izb 3 85.90 m2 -
C141 3.izb 4 85.90 m2 -
C144 3.izb 4 79.60 m2 -
C211 3.izb 1 79.60 m2 -
C221 3.izb 2 79.60 m2 -
C231 3.izb 3 79.60 m2 -
C241 3.izb 4 79.60 m2 -
C244 3.izb 4 79.60 m2 -
C311 3.izb 1 79.60 m2 -
C321 3.izb 2 79.60 m2 -
C331 3.izb 3 79.60 m2 -
C414 3.izb 1 72.10 m2 -
C421 3.izb 2 79.60 m2 -
C423 3.izb 2 72.10 m2 -
C431 3.izb 3 79.60 m2 -
C433 3.izb 3 72.10 m2 -
C441 3.izb 4 79.60 m2 -
C443 3.izb 4 72.10 m2 -
C451 3.izb 5 79.60 m2 -
C453 3.izb 5 72.10 m2 -
C461 3.izb 6 79.60 m2 -
C463 3.izb 6 72.10 m2 -
C471 3.izb 7 79.60 m2 -
C473 3.izb 7 72.10 m2 -

Budova D

Budova E

Izby Stav
E261 3.izb 6 79.30 m2 -

Budova F

Izby Stav
F17 3.izb 1 74.30 m2 -
F27 3.izb 2 74.30 m2 -
F37 3.izb 3 74.30 m2 -
F47 3.izb 4 74.30 m2 -
F57 3.izb 5 74.30 m2 -
F67 3.izb 6 74.30 m2 -

 

Kontaktujte nás