Vyberte si byt

Podľa vašich požiadaviek

Budova A

Budova B

Budova C

Budova D

Budova E

Izby Stav
E112 1.izb 1 28.10 m2 -
E113 1.izb 1 28.10 m2 -
E122 1.izb 2 28.10 m2 -
E123 1.izb 2 28.10 m2 -
E132 1.izb 3 28.10 m2 -
E133 1.izb 3 28.10 m2 -
E142 1.izb 4 28.10 m2 -
E143 1.izb 4 28.10 m2 -
E152 1.izb 5 28.10 m2 -
E153 1.izb 5 28.10 m2 -
E213 1.izb 1 28.10 m2 -
E214 1.izb 1 28.10 m2 -
E223 1.izb 2 28.10 m2 -
E224 1.izb 2 28.10 m2 -
E233 1.izb 3 28.10 m2 -
E234 1.izb 3 28.10 m2 -
E243 1.izb 4 28.10 m2 -
E244 1.izb 4 28.10 m2 -
E253 1.izb 5 28.10 m2 -
E254 1.izb 5 28.10 m2 -
E262 1.izb 6 28.10 m2 -
E263 1.izb 6 28.10 m2 -

Budova F

 

Kontaktujte nás