Radničné námestie - Rača

Vyberte si byt

Podľa vašich požiadaviek

Pôdorysy

Vyberte si byt podľa podorysu

Priebeh projektu

  • Začiatok výstavby
    Budova A
    leto 2012
  • Hrubá stavba
    Budova A
    jeseň 2013
  • Kolaudácia
    Budova A
    leto 2014
  • Začiatok výstavby
    Budova B
    leto 2014
  • Začiatok výstavby
    Budova C/D
    leto 2014
  • Hrubá stavba
    Budova B
    jeseň 2014
  • Kolaudácia
    Budova B
    zima 2014
  • Hrubá stavba
    Budova C/D
    leto 2015
  • Začiatok výstavby
    Budova E/F
    leto 2015
  • Kolaudácia
    Budova C/D
    február 2016
  • Hrubá stavba
    Budova E/F
    jar 2016
  • Kolaudácia
    Budova E/F
    jeseň 2016

Kontaktujte nás